Category: Bygningsreglement

0

Hvor høj skal en skorsten være

I bygningsreglementet §8.5.3.1 Stk. 3 står der: Aftrækssystemer fra olie og fast brændsel skal udføres, så røggassen udledes lodret og skal have en sådan højde, placering, udformning og lysningsareal, at der bliver tilfredsstillende trækforhold,...