Hvor høj skal en skorsten være

I bygningsreglementet §8.5.3.1 Stk. 3 står der:

Aftrækssystemer fra olie og fast brændsel skal udføres, så røggassen udledes lodret og skal have en sådan højde, placering, udformning og lysningsareal, at der bliver tilfredsstillende trækforhold, og at røgudledningen ikke giver gener for omgivelserne..

Det vil sige at der er intet minimums krav om højde, det skal bare virke og ikke genere naboen.!

Men i praksis bør den være så høj som muligt, gerne over tagrygning. Det er der flere årsager til.
Jo højere den er, jo mere “træk” er der i ildstedet. “Trækket” eller undertrykket som det egenlig er, blive skabt ved at varm luft stiger op, og derfor bliver det kraftigere jo højere skorstenen er. En høj skorsten en også mindre udsat for nedslag af vinden.
Der er dog undtagelser. F.eks. pille-brændeovne, stokerfyr og oliefyr, der alle er monteret med blæser eller røgsuger. På den type fyr, stilles der ikke så stort krav til skorstenstrækket, da blæseren/sugeren hjælper til.

BEMÆRK På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *